Førerkort-quiz

Laget av: Aftenposten

Klarer du teoriprøven? Husker du trafikkreglene? Aftenposten tester deg i samarbeid med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

En ordinær teoriprøve vil normalt bestå av 45 spørsmål.
Her gir vi deg en smakebit på hva du bør kunne.


Copyright: Aftenposten/Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Spørsmål:

1: Hva er riktig påstand om førerkortklassene?

Svaralternativer:

  • Klasse B gjelder personbil og lett motorsykkel

  • Klasse T gjelder for traktor

  • Klasse A gjelder for moped

  • Klasse C gjelder for buss

  • Spørsmål 1 av 20