Havbruks- og oppdrettsquiz

Leserquiz laget av: Marinbiologene

Hva kan du om havbruk i Norge? Ta Norges første havbruks- og oppdrettsquiz! 10 spørsmål og kun riktige 10 svar.

Spørsmål:

1: Er havbruk det samme som havbeite?

Svaralternativer:

  • Ja, to begreper som beskriver det samme

  • Nei, havbruk er oppdrett av fisk i f.eks i merder, mens havbeite er å sette ut marine arter som man senere kan fiske på

  • Ja, det er omtrent det samme, havbruk er oppdrett av fisk og under havbeite slipper man fisken ut på beite for å spise seg feit til vinteren

  • Spørsmål 1 av 10