Valgomaten: Riksdekkende 2007
Dette er valgomaten for 2007. 2009-versjonen finnes her: Aftenpostens valgomat Du videresendes automatisk hvis du har aktivert javascript.
Spørsmål 1-5 av 25
Må fylles ut før du går videre.
Du svarer anonymt. Opplysningene vil kun bli brukt til statistikk.
Kjønn
 Kvinne
 Mann
Alder
 under 25
 25 - 35
 35 - 45
 45 - 55
 over 55
Inntekt
 <200.000
 <300.000
 <400.000
 <500.000
 500.000+
Velg et alternativ. Grader svaret ditt mellom "helt enig" og "helt uenig".
   
Helt enig
Helt uenig
1
Kontantstøtten bør avvikles.
   
2
Maksprisen på en barnehageplass bør settes ytterligere ned.
   
3
Homofile bør få lov til å gifte seg.
   
4
Lesbiske par bør få rett til assistert befruktning.
   
5
Dagens ordning med selvbestemt abort bør videreføres.
   
Valgomaten er laget ut fra partienes nasjonale standpunkt i ulike saker. Dette er kun en indikasjon på hvilket parti du bør gi din stemme.