Spørsmål 1-5 av 22
Velg et alternativ. Grader svaret ditt mellom "helt enig" og "helt uenig".
   
Helt enig
Helt uenig
1
Det bør bli dyrere å kjøre i Bergen sentrum i rushtiden
   
2
Bergen kommune bør selge Bergen kino
   
3
Alle i Bergen bør betale eiendomsskatt
   
4
Bygg biltunnel gjennom Ulriken til Arna
   
5
Flere sykehjem i Bergen bør drives av private
   
Valgomaten er laget ut fra partienes standpunkter i ulike lokale saker. Dette er kun en indikasjon på hvilket parti du bør gi din stemme.