Valgomaten: Oslo
Flere valgomater: Riksdekkende | Bergen | Tromsø
English 
English: National

 
Følg valget på ap.no/valg07
Spørsmål 1-5 av 19
Må fylles ut før du går videre.
Du svarer anonymt. Opplysningene vil kun bli brukt til statistikk.
Kjønn
 Kvinne
 Mann
Alder
 under 25
 25 - 35
 35 - 45
 45 - 55
 over 55
Inntekt
 <200.000
 <300.000
 <400.000
 <500.000
 500.000+
Velg et alternativ. Grader svaret ditt mellom "helt enig" og "helt uenig".
   
Helt enig
Helt uenig
1
De planlagte høyhusene i Bjørvika bør bli lavere
   
2
Det er riktig å lagre forurenset slam i et deponi i fjorden
   
3
Kun karakterer bør avgjøre når elevene velger videregående skole
   
4
Elevene bør få karakterer fra 5. klasse
   
5
Oslo bør ha noen lovlige taggervegger