Har du en sunn økonomi?
Er du i faresonen økonomisk? Test deg selv.
Statistikk
Sunnheten selv:
 
 84 %
Tegn til usunnhet:
 
 11 %
Usunn økonomi:
 
 3 %
Denne testen er fullført 20691 ganger.
Testen er laget i samarbeid med Nordea